BURASI NERESİ?

Akyaka, iki katlı evleri ve cephelerindeki ahşap işçiliği ile mimari bakımından oldukça özelliklidir. Kendine has bir havası olan Akyaka evleri, aynı zamanda Güney Batı Anadolu’da yaşamış çeşitli uygarlıkların izlerini de taşıyor. Tek tip mimari zorunluluğu olan bu evler, bitişik yapılaşmadan uzaktır ve Ula’nın eski evleri örnek alınarak günümüze uyarlanmış şeklidir. Tarihi izleri ve mimarisi ile ön plana çıkan Akyaka evleri, adeta doğayla uyum içindedir. İçinde ve dışında ahşap işlemeleri olan bu şirin evler, yöreye ait Muğla bacaları ve çiçekli bahçeleriyle resmen göz dolduruyor. Begonvillerin sarmaladığı bu evlerin mimarisi, Ulalı ressam ve sanatçı Nail Çakırhan’a aittir. Hatta Akyaka’daki bu mimari özellikteki ilk evi kendine yaparak, birçok ödüle de layık görülmüş.